Plastotec Pärnu OÜ rakendab oma töös EN ISO 9001:2015 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Meie kvaliteedialasteks põhimõteteks on:

  • Pikaajalise ja stabiilse tootmise tagamine;
  • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning kliendile antud lubaduste täitmine;
  • olla paindlikud ja vastutulelikud kliendi soovidele ja vajadustele;
  • tagada kõigis oma tegevustes õiguslike nõuete järgimine;
  • tõsta töötajate teadlikkust kvaliteetsest tootest, sealjuures tagades vastutuse individuaalse töö tulemuste eest;
  • tagada kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardi ISO 9001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.

Plastotec Pärnu OÜ kvaliteedipoliitikaks on kliendi usalduse ning rahulolu tagamine plastmasstoodete valamisel ja juhtmeköidiste koostamisel.

Toodete valmistamisel lähtume kliendi soovidest, igale kliendi soovile läheneme individuaalselt.

Kvaliteedialaste nõuete täitmise eest vastutavad kõik töötajad oma vastutusalas nii juhtkond, keskastme juhid kui kõik töötajad.